top of page

Mayská Expedice 4 dny

Garantované odjezdy 3 dny dopředu

Soukromý vůz A/C

AJ / ČJ průvodce

Bez stravy

Mérida 1 noc hotel

Los Aluxes 4* 

Uxmal 1 noc hotel

Misión Uxmal

Chichén 1 noc hotel

Posada Chichen

1. Tulúm - Cobá - Chichen Itzá

Odjezd z Cancúnu do Chichen Itzá, po cestě navštívíme archeologickou zónu v Tulumu, jedno z posledních mayských měst vybudovaných na pobřeží Karibského moře, klíčový přístav pro obchod se Střední Amerikou. Taktéž navštívíme archeologické místo Cobá, důležitá mayská křižovatka pro pozemský obchod, odkud vycházely bílé stezky ,,Sac Bé", které sloužily jako komunikace s ostatními městy. Právě odtud vybíhá nejdelší stezka dlouhá 100 kilometrů vedoucí do místa Yaxchuná. Pokračování do Chichen Itzá, kde si vychutnáme show hry se zvukem a světlem,

2. Chichen Itzá - Uxmal

Ranní návštěva archeologického místa Chichen Itzá, kde budete moci obdivovat majestátní Kukulkánovu pyramidu, posvátný cenote, hřiště na pelotu a slavnou observatoř Caracol. Po ukončení prohlídky cesta do Uxmal, Kde si vychutnáme hru se světlem a zvukem. Ubytování na hotelu Misión Uxmal.

3. Uxmal - Kabah - Mérida

Návštěva archeologického místa Uxmal se svou majestátní Kukulkánovou pyramudou, prostranstvím jeptišek, místo, které vás nadchne svými dekoracemi se zoomorfními motivy. Také navštívíma mayské ruiny Kabah, ve kterých se nachází zeď s dekoracemi Chaaca (Bůh Deště), a jeho slavný oblouk. Pokračování do Méridy, krásného města založeného roku 1542 španělskými dobyvateli. Nocleh,

4. Mérida - Izamal - Cancún

Krátká návštěva historického jádra Méridy, přesun do Izamalu a  návštěva konventu zasvěceného sv. Antonínu z Padovy, kde se nachází druhé největší atrium na světě, hned po Vatikánu. Pokračování do Cancúnu a transfer na hotel

Cena: 664 USD / osoba / min. 4 PAX / 772 USD / min. 2 PAX

 

Zahrnuje:

3 x ubytování, soukromou dopravu A/C, AJ průvodce, všechny vstupy

Nezahrnuje:

stravu, zpropitné, ČJ průvodce příplatek 400 USD rozděleno mezi počet lidí

Program:

bottom of page