top of page

Mayské sny 4 dny

Pravidelné odjezdy každé pondělí a pátek

Soukromý vůz A/C

AJ / ČJ průvodce

Bez stravy

Chichen 1 noc

Villas arqueológicas

Uxmal 1 noc

Villas arqueológicas

Coba 1 noc

Villas arqueológicas

1. Cancún - Coba

Odjezd z  Cancunu a návštěva Coby, bývalého mayského sídla, kde se nachází nejvyšší pyramida na Yucatánu o výšce 42 metrů. Osobní volno určeno ke koupání v cenote. Nocleh v Cobě.

2. Coba - Mérida - Uxmal

09:00 odjezd z hotelu a přesun do Uxmalu. Po cestě návštěva koloniálního města Mérida, která byla založena španělskými konkvistadory v roce 1542. V Uxmalu si vychutnáme večerní představení hry se zvukem a světlem. Ubytování a nocleh.

3. Uxmal - Chichén Itzá

08:00 návštěva archeologické zóny v Uxmalu, který se nejvíce proslavil svými dekoracemi, platformami a chrámy: slavná Kouzelníkova pyramida, Prostranství jeptišek a Palác vládce. Po ukončení prohlídky cesta do Chichén Itzá, večer shlédneme představení hry se zvukem a světlem.

4. Chichen Itzá - Cancún

08:00 návštěva archeologiského naleziště Chichen Itzá, místo, jež se stalo jedním ze 7-mi novodobých divů světa. Součástí průvodcovaného okruhu je: Kukulkánův chrám (hlavní pyramida), Posvátný cenote, Venušin chrám, Observatoř Caracol a další pamětihodnosti. Po ukončení prohlídky návrat do Cancúnu.

Cena: 691 USD USD / osoba / dvolůžkový pokoj

 

Cena zahrnuje:

3 x ubytování v archeologických místech, AJ průvodce, všechny vstupy, soukromou dopravu

Cena nezahrnuje:

stravu, ČJ průvodce za příplatek 400 USD rozděleno mezi počet osob, zpropitné uklizečkám, portýrům a řidiči

Program:

bottom of page