top of page

POZNÁVACÍ ZÁJEZD AUTENTICKÉ MEXIKO / 15 DNÍ

CIUDAD DE MÉXICO - TENOCHTITLÁN - XOCHIMILCO - TEOTIHUACÁN - PUEBLA - OAXACA - MONTE ALBÁN - HIERVE EL AGUA - MITLA - TEOTITLÁN DEL VALLE - TEHUANTEPEC- CAŇÓN DEL SUMIDERO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMULA - AGUA AZUL - MISOL-HA - PALENQUE - YAXCHILÁN - CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA - RÍO LAGARTOS - CHICHÉN ITZÁ - CENOTE - COBA - TULUM - AKUMAL - CANCÚN

1.den: VÍTEJTE V MEXIKU!

Přivítání na letišti a transfer na hotel v centru města. Ubytování v hotelu Plaza Revolución 4* (2 noci, snídaně). Odpoledne/večer osobní volno určeno k procházkám v okolí hotelu.

2.den: PROHLÍDKA MĚSTA A KANÁLY XOCHIMILCO

Po snídani prohlídka historického jádra (zócalo) této 20-ti miliónové metropole řadící se mezi největší města na světě. Výjezd na Torre Latinomericana s krásným výhledem do okolí, kdy za jasného počasí lze vidět dokonce na sopku Popocatépetl. Pokračování k městské katedrále, prohlídka starého Tenochtitlanu anebo Národního paláce s nástěnnými malbami slavného mexického malíře - muralisty Diega Rivery. Po prohlídce zocala pokračování do čtvrti Xochimilco a za zpěvu mariachi projížďka mezi kanály, které zde kdysi vybudovali Aztékové (plovoucí ostrovy). Návrat do hotelu a osobní volno (* pondělí – muzea bývají zavřena).

3.den: MEXICO CITY – TEOTIHUACAN - PUEBLA

Po snídani cesta do slavného Teotihuacanu, města Bohů, prehispánského sídla z doby klasické a prohlídka nejnavštěvovanějšího archeologického naleziště v Mexiku, výstup na Sluneční a Měsiční pyramidu, procházka Pasáží Mrtvých. Zastávka na oběd. Cesta kolem sopky Popocatépetl do koloniálního Města Andělů Puebla, která se vyznačuje svými typicky ,,pokachličkovanými” domy. Prohlídka historického jádra, návštěva jedné z nejkrásnějších katedrál v Mexiku a nesmíme vynechat ani slavnou čtvrt El Parrián, kde doporučujeme shlédnout výrobky z keramiky Talavera. Ubytování v centru města v hotelu Casa Seňorial 4* (1 noc, snídaně). Večer osobní volno.

4.den: PUEBLA - OAXACA

Po snídani cesta kaktusovými háji do koloniálního města ze XVI. století, Oaxaca. Ubytování a odpolední prohlídka města, návštěva výrobny čokolády, městské tržnice, kde kromě typického pokrmu ,,mole poblano”. Vřele Vám doporučujeme ochutnat místní specialitu, pražené kobylky, které vám místní podají v novinovém kornoutě. Ve městě se nachází spousta krásných zákoutí, uliček, kaváren a obchůdků s typickým zbožím. Ubytování v hotelu Casa Conzatti 4* (2 noci, snídaně). Večer osobní volno.

5.den: MITLA – HIERVE EL AGUA - OAXACA

Po snídani cesta do bývalého zapotéckého sídla Mrtvých – Mitla. Prohlídka tohoto starobylého sídla a pokračování do hor ke zkamenělým vodopádům ,,Hierve el Agua”. Můžete zde podniknout kratší trek po okolí, vykoupat se v osvěžující horské vodě a kochat se nádhernými výhledy do okolí, jako to kdysi dělávali staří Zapotékové. Návrat do Oaxaca a zbytek odpoledne osobní volno.

6.den: MONTE ALBÁN – MEZCAL - TEHUANTEPEC

Po snídani kratší přesun do bývalého zapotéckého sídla Monte Albán, který byl vybudován na náhorní plošině, odkud budeme mít dechberoucí výhled do okolí. Prohlídka starých ruin tohoto bývalého zapotéckého sídla, seznámení se s jeho minulostí a obyvateli a pokračování do jedné z místních výroben mezcalu. Mezcal je místní destilát vyrobený z agáve ,,maguey” dochucený červem. Můžete jej ochutnat! Přesun do Teotitlánu del Valle a exkurze v jedné z místních přírodních výroben a barvíren indiánských koberečků a dalších výrobků z vlny. Pokračování do Tehuantepecu a ubytování v hotelu Calli 4* (1 noc, snídaně).

7.den: TEHUANTEPEC – CAŇÓN SUMIDERO – SAN JUAN CHAMULA – SAN CRISTOBAL

Brzy ráno delší přejezd z Tehuantepecu ke kaňonu Sumidero. Boční skály místy dosahují výšky 1000 metrů. Plavba člunem, za pozorování nádherných přírodních scenérií, sledování krokodýlů, opic a různých exotických ptáků. Zastávka na typický oběd (není v ceně) a přesun do indiánské vesnice San Juan Chamula. Návštěva pověstného kostela, ve kterém místní indiáni doposud praktikují své pohanské rituály. V kostele je přísný zákaz focení, jinak hrozí v lepším případě 25 ran holí na záda. Magická atmosféra a vůně kadidel v každém probud zvláštní pocit. Pokračování do San Cristobalu a ubytování v koloniálním hotelu Rincón del Arco 4*. Večer osobní volno určeno k toulkám po městě a příjemnému posezení v některém z místních podniků.

8.den: SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL – MISOL-HA - PALENQUE

Po snídani panoramatická cesta k tyrkyzové řece Agua Azul. Na místě se nachází spousta stánků s občerstvením a suvenýry, taktéž se dá podniknout kratší trek proti proudu řeky. Dostatek času na relax a koupání. Pokračování k vodopádům Misol-Ha a procházka bujnou přírodou, možnost prozkoumání jeskyně, ve které se rodí řeka. Krátký přesun k řece Nututun a ubytování V hotelu Nututun 4* (2 noci, snídaně) za křiku vřešťanů.

9.den: YAXCHILAN – LACANDONES - PALENQUE

05:00: Brzy ráno cesta z Palenque ke starým mayským ruinám v Yaxchilanu, který se nachází na řece Usumacinta vytvářející přírodní hranici mezi Mexikem a Guatemalou. Nasedneme do člunů a za pozorování místní fauny a flory poplujeme dále a hlouběji do džungle, kudy jinak než po vodě cesta nevede. Návštěva ztraceného mayskéhp města, pokračování k lakandonským indiánům a seznámení se s jejich stylem života. Návrat do Palenque a nocleh.

10.den: PALENQUE – CAMPECHE

Ranní návštěva Palenque, jednoho z nejkrásnějších mayských sídel v Mexiku zasazeno doprostřed bujné džungle. Procházka labyrintem královského paláce, zastávka u hrobky mocného krále Pakala, vstup do hrobky Červené královny a dalších pamětihodností. Dodneška se zde zachoval starý a ještě funkční akvadukt a wc se splachováním! Vystoupíme až ke Křížovémo chrámu, odkud budeme mít překrásný výhled na město a pokud budeme mít štěstí, natrefíme i na opice a tukany. Pokračování do pirátského města Campeche, jednoho z mála opevněných přístavů v Mexiku a zárověň jedním z nejkrásnějších koloniálních měst. Doporučujeme pozdní oběd v jedné z nábřežních restaurací na typické pokrmy z mořských plodů. Ubytování v historickém jádru v koloniálním hotelu Francis Drake 4* (1 noc, snídaně). Večer určený k procházkám po městě, fakultativně možnost využití panoramatického vláčku.

11.den: CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA

Po snÍdani odjezd cestou ,,Ruta Puuc” do Uxmalu, bývalého mayského sídla z doby klasické, kde byl starými Mayi uctíván Bůh deště Chaac, jemuž byla mj. zasvěcena Kouzelníkova pyramida, jedna z nejkrásnějších pyramid v mayském světě! V tomto starém sídle můžete obdivovat také Nádvoří jeptišek s elitní školou, anebo Palác vládce či Hřiště na pelotu. Přesun do hlavního města Yucatánu Mérida, které je také známo jako ,,Bílé město”. Ubytování v historickém jádru v koloniálním hotelu Gran Real Yucatán 5* (1 noc, snídaně) pěší prohlídka města zahrnující návštěvu katedrály sv. Idelfonsa a Paláce Vlády s nástěnnými malbami slavného mexického malíře Fernanda Pacheca Castra. Osobní volno. Doporučujeme ochutnat typický sorbet ve staré sorbeterii pod podloubím!

12.den: MÉRIDA – PLAMEŇÁCI V RÍO LAGARTOS 

Po snídani odjezd k Mexickému zálivu. V rybářské vesničce Río Lagartos nasedneme do člunů a v mělkých vodách doplujeme až na místa, kde loví plameňáci! Tito ušlechtilí ptáci jsou zde krásně zbarvení a my budeme mít možnost je vidět volně v přírodě živící se larvou ,,artemia salina”, která jim dodává takto výraznou oranžovo červenou barvu. Pokračování k solným dolům, až bahýnku mající blahodárné účinky na kůži, a kterým se celí obalíme. Posléze koupání v Mexickém zálivu. Rybí oběd v místní restauraci (není v ceně). Cesta do Kaua a ubytování v přírodním hotelu Real Mayab  (1 noc, snídaně).

13.den: CHICHEN – VALLADOLID – COBA – TULUM

Po snídani návštěva bývalého mocenského sídla Mayů Chichén Itzá, jeden ze 7-mi novodobých Divů Světa. V tuto ranní hodinu se vyhneme davům a prudkému slunci, což je na tomto jinak rušném místě výhodou. Navštívíme Kukulkánovu pyramidu, Hřiště na pelotu, Observatoř Caracol a další pamětihodnosti. Poté cesta do nedalekého Valladolidu, krátká prohlídka hist. jádra a pokračování do Coby k laguně na oběd (není v ceně). Po obědě návštěva starých mayských ruin a možnost výstupu na nejvyšší yucatánskou pyramidu Nohoch Mul (42 m). Cesta do Tulumu a ubytování v centru městečka v hotelu Tulum Inn 3* (1 noc, snídaně).

14.den: TULUM – CENOTE – AKUMAL - CANCÚN

Ranní návštěva bývalého mayského přístavu Tulum. Prohlídka památek z doby poklasické (Hrad - maják, Dům cenotu, Chrám fresek, Palác Halache Huinika atd.) Krátký přesun k cenote a osvěžující kouple v podzemních jeskynních vodách. Poté cesta na jednu z nejkrásnějších pláží Mayské Riviéry - Akumal, odpočinek v bělostném písku, fakultativně, budou-li to okolnosti dovolovat, možnost šnorchlování se želvami. Pokračování do Cancúnu. Ubytování v hotelu Ramada 4* (1 noc, snídaně).

15.den: TRANSFER NA LETIŠTĚ

CENA ZÁJEZDU: NA VYŽÁDÁNÍ DLE POČTU OSOB

ZAHRNUJE:

Českého průvodce

14 x ubytování ve výše uvedených komfortních hotelích

14 x snídani

Soukromou dopravu v klimatizovaném minibusu

Všechny vstupy a čluny

NEZAHRNUJE:

Mezinárodní letenku

Zdravotní pojištění (povinné)

Pojištění torna

Jinak neuvedenou stravu

Spropitné

bottom of page