Mayské Dědictví / 5 dní - 4 noci / každé pondělí

CANCÚN - TULUM - BACALAR - KOHUNLICH - XPUJIL - BECAN - CHICANNÁ - VODOPÁDY MISOL-HA - PALENQUE - CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA - CHICHÉN ITZÁ - CANCÚN

1.den: CANCÚN - TULUM - KOHUNLICH - XPUJIL

Ranní odjezd do TULUMU, starého mayského přístavu a jednoho z posledních mayských sídel. Tento přístav byl velice důležitý, Mayové odtud podnikali plavby v kánoích podél pobřeží za účelem obchodu. Toto sídlo z doby poklasické zaniklo až v XVI. století s příchodem Španělů. Po návštěvě Tulumu pokračování k laguně 7 barev Bacalar a zastávka na typický rybí oběd. Přesun do nedalekého archeologického naleziště KOHUNLICH, který se proslavil  svými největšími štukovými maskami Boha Slunce. Při troše štěstí zde natrefíme na vřešťany. Přesun do XPUJILU a nocleh. Ubytování ve vesnickém hotelu Calakmul 3*.

2.den: BECAN - CHICANNÁ - VODOPÁDY  MISOL-HA - PALENQUE

Ráno návštěva dalšího mayského archeologického naleziště v BECANU ,,Hadí Stezka”, který je specifický tím, že byl v dávné minulosti obehnán dokola vodním příkopem, který měl město ochránit před vpádem nepřátel.  Výstup na pyramidu, poté přesun do elitního sídla CHICANNA, Domu Hadí Tlamy. Následuje cesta do státu Chiapas, který je charakteristický svou bujnou přírodou a zastávka u vodopádů MISOL-HA. Po svěží koupeli pokračování do nedalekého PALENQUE. Nocleh v přírodním hotelu Nututun 4*.

3.den: PALENQUE - CAMPECHE

Ranní návštěva bývalého mayského sídla PALENQUE, tajemné místo vsazené do chiapaských bujných tropických lesů. V době svého rozkvětu zde vládnul mocný král Pakal, který zde nechal vystavit svou vlastní hrobku. Ta zůstávala v utajení až do druhé poloviny 20. století, kdy byla objevena a artefakty převezeny do muzeí. Navštívíte královský palác a náměstí tří chrámů. Zachoval se zde také původní akvadukt. Po ukončení prohlídky cesta do pirátského města CAMPECHE. Ubytování v koloniálním hotelu H177 4*.

4.den: CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA

Odjezd z Campeche a cesta do bývalého mayského sídla v UXMALU, kde Mayové uctívali boha deště Chaaca, jehož podobiznu můžeme rozeznat snad na všech stavbách. Najdeme zde také spoustu ,,chultunů”, do kterých se shromažďovala dešťová voda. Uxmal je typický svým architektonickým stylem puuc, který je považován za tzv. ,,mayské baroko”. Pokračování do koloniální MÉRIDY, již vybudovali španělští konkvistadoři v XVI. století. Navštívíme zde Palác vlády s obrazy vyprávějící historii Mexika slavného malíře Fernando Pacheco Castro. Prohlídka zocala a zbytek večera osobní volno. Město má příjemnou večerní atmosféru. Nocleh v koloniálním hotelu Gran Real Yucatán 4*.

5.den: MÉRIDA - CENOTE - CHICHÉN  ITZÁ

Odjezd z Méridy a pokračování k jednomu ze sedmi divů světa, CHICHÉN ITZÁ, místo, kde nás Mayové nepřestávají udivovat svými vědomostmi. Každých 6 měsíců sem sestoupí Opeřený Had Kukulkán, vždy o rovnodennosti. Měli zde největší hřiště na pelotu v celé Mezoamerice, tzompantli a spoustu dalších pamětihodností. Po prohlídce osvěžující koupel v ,,CENOTE”, tzv. jeskynním bazénu a návrat do destinace.

Kolumbie a Mexiko, poznávací zájezdy, výlety

CENA: 820 USD (MIN. 8 OSOB) // CENA: 820 USD (MIN. 2 OSOBY) / AJ PRŮVODCE

Rezervace: gerencia@ranatours.co / WhatsApp: +34 658 679291

ZAHRNUJE:

Českého průvodce

Soukromou dopravu v klimatizovaném voze

4 x ubytování ve výše uvedených komfortních hotelích

Všechny vstupy 

NEZAHRNUJE:

Stravu

Zpropitné

Rana Tours
Rana Tours