Rana Tours

Zájezd Tropická Kostarika a Panama  / 16 dní / 13.11.-28.11. 2020

SAN JOSÉ - MONTEVERDE - COFFEE TOUR DON JUAN - SELVATURA PARK A VISUTÉ MOSTY - ARENAL A TERMÁLY - TREK PO SVAHU SOPKY - TORTUGUERO - PŘÍSTAV MOIN A LIMÓN - ČOKOLÁDOVÝ TOUR - NP CAHUITA - PANAMA CITY - PANAMSKÝ PRŮPLAV - KOLONIÁLNÍ PORTEBELLO - PŘÍSTAV CARTI - PANENSKÉ INDIÁNSKÉ OSTROVY SAN BLAS

13.11. 1.den: VÍTEJTE NA KOSTARICE!

Přílet do hlavního města Kostariky SAN JOSÉ, přivítání na letišti českým průvodcem a cesta na hotel nedaleko centra města. Ubytování v hotelu Villa Tournon 4* a relax po cestě.

14.11. 2.den: SAN JOSÉ - MONTEVERDE - COFFEE TOUR

Po snídani panoramatická cesta do oblasti MONTEVERDE, kraje kávovníkových plantáží, kde navštívíme jednu z haciend a dozvíme se více k pěstění kávy, kakaa a cukrové třtiny. Odpolední příjezd na hotýlek Las Orquídeas (snídaně s opicemi). Večer doporučujeme navštívit restauraci ,,Restaurant Tree House”, která je zapsaná na seznamu TOP TEN nejpodivnějších restaurací ve světě.

15.11. 3.den: MONTEVERDE VISUTÉ MOSTY - CANOPY - ARENAL

Po snídani doporučujeme podniknout Canopy tour (zipline) v místním Extreme Parku. Poté přesun do parku SELVATURA, kde se nachází 8 visutých mostů o různých délkách a výškách a my tak budeme mít možnost se projít přímo v korunách stromů tohoto mlžného lesa. Pokračování panoramatickou cestou do oblasti ARENAL, projedeme eolickým parkem, kde se získává hydroelektrická energie. Ubytování v luxusním přírodním komplexu Los Lagos Resort & Spa 4* (snídaně) a zbytek odpoledne relax v termálních bazénech.

16.11. 4.den: TREK PO SVAZÍCH ARENALU

Po snídani se vydáme s místním průvodcem, který nás zasvětí do místní fauny a flory, po svazích sopky ARENALU tyčící se do výšky 1670 metrů. Nejoblíbenější je stezka 1968, která získala tento název po náhlém zničujícím výbuchu, kdy přišlo o život 87 lidí a byly zcela zničeny vesnice Tabacón a Pueblo Nuevo. Do té doby se mluvilo o vyhaslé sopce. Návrat do Resort & Spa Los Lagos 4* (snídaně).

17.11. 5.den: CESTA DO PAVONY A PLAVBA DO TORTUGUERA

Po snídani cesta do říčního přístavu PAVONA a plavba po řece Río Suerte do Národního parku TORTUGUERO. Po cestě zastávka ve vesnici Tortuguero a seznámení se s místní kulturou. Pokračování ve člunu mezi říčními kanály, kde připlujeme do přírodního resortu Turtle Beach Lodge (oběd, večeře). Odpolední relax v hamakách anebo procházka po pláži. Doporučujeme využít kajaků a projet se mezi kanály.

18.11. 6.den: AKTIVITY V TORTUGUERU

Těsně před svítáním vyrazíme na plavbu mezi kanály NP TORTUGUERO a za křiku vřešťanů budeme sledovat probouzející se přírodu. Po zhruba dvouhodinové plavbě se vrátíme do resortu, kde bude připravena bufetová snídaně. Po snídani malý odpočinek a příprava na kratší trek v džungli. Místní průvodce nás povede vyšlapanou stezkou a blíže nás seznámí s místní typickou faunou a flórou. Uvidíme tukany, opice, barevné žáby, lenochody, mývaly, agutí, kajmany, papoušky a spoustu dalších zvířat. Návrat do hotelu a zbytek odpoledne relax u bazénu, anebo procházka po pláži. Možnost zapůjčení kajaku. Ubytování v resortu Turtle Beach Lodge (snídaně, oběd, večeře).

19.11. 7.den: TORTUGUERO - LIMON - PUERTO  VIEJO

Po snídani plavba ve člunu mezi kanály a pokračování do nejdůležitějšího kostarického přístavu LIMÓN. Procházka tímto zajímavým multikulturním městečkem, kde se dozvíme, jak to bylo s objevením Kostariky, pěstěním kakaa a banánů a v neposlední řadě černošské populaci, která je zde velmi početná. Pokračování do nedalekého městečka PUERTO VIEJO a ubytování v příjemném rodinném hotýlku Indalo Boutique. Večerní procházka tímto místem nasáklým hipie kulturou a stylem pura vida. V noci je zde velice pravděpodobné spatřit lenochody šplhající po střechách domů, anebo zavěšené na plotech.

20.11. 8.den: PUERTO  VIEJO - NP CAHUITA - CHANGUINOLA - PANAMÁ CITY

Po snídani krátký přesun do Národního parku CAHUITA, procházka podél pláže, koupání a pro zájemce krátký trek v parku. V poledních hodinách návrat do Puerto Viejo a cesta banánovými plantážemi do panamské CHANGUINOLY k vyřízení hraničních formalit. Večerní nástup do autobusu a noční přejezd do hlavního města PANAMA CITY.

21.11. 9.den: HIST. JÁDRO PANAMY - RYBÍ TRH

Ranní příjezd do PANAMA CITY. Procházka historickým jádrem Panamy, zastávka na rybím trhu. Zbytek dne osobní volno k toulkám po městě. Ubytování v hotelu Magnolia Inn 4*.

22.11. / 10.den: PLAVBA KANÁLY JEZERA GATÚN  - NP SAN LORENZO - ZDYMADLA AGUA CLARA

Po snídani nás čeká celodenní výlet k PANAMSKÉMU PRŮPLAVU, v tuto ranní hodinu se vyhneme davům, i teplota bude příjemnější. Projíždka faunou a florou začne ve člunu v kanálu jezera GATÚN, budeme projíždět kanálem a sledovat proplouvající lodě a zároveň pozorovat divokou přírodu na břehu. Zastavíme na opičích ostrovech, kde uvidíme opice kapucíny, vřešťany a opičky titi. Po ukončení plavby namíříme ke karibské části Panamy, navštívíme NP SAN LORENZO, kde nám podají čerstvý oběd, poté navštívíme starou španělskou pevnost San Lorenzo. Další zastávku provedeme v centru návštěvníků u zdymadel AGUA CLARA, abychom viděli zblízka, jak tato zdymadla pracují, uvidíme rozšířený kanál, dovíme se více o jeho funkci, historii jeho stavby, účasti týkající se světových trhů a o jeho celkové důležitosti. Z pozorovací platformy budeme moci sledovat lodě proplouvající zdymadlami mezi Atlantikem a Pacifikem. Odpoledne návrat na hotel a osobní volno k toulkám po historickém jádru. Ubytování v hotelu Magnolia Inn 4*.

23.11. / 11.den: PORTOBELO

Po snídani přejezd od pacifické strany ke karibské, kde navštívíme jeden z nejkrásnějších historichých klenotů Panamy, pevnost PORTOBELO. Odpoledne čas ke koupání v Karibiku a návrat do Panama City. Ubytování v hotelu Magnolia Inn 4*.

24.11. / 11.den: PORTOBELO

Po snídani přejezd od pacifické strany ke karibské, kde navštívíme jeden z nejkrásnějších historichých klenotů Panamy, pevnost PORTOBELO. Odpoledne čas ke koupání v Karibiku a návrat do Panama City. Ubytování v hotelu Magnolia Inn 4*.

25.11. 13.den: PANAMA CITY - CARTI - SAN BLAS - KUNA YALA

Brzy ráno odjezd z hotelu v terénních vozech 4x4 a panoramatická cesta přes panamskou šíji do přístavu CARTI, kde se nalodíme do člunů a poplujeme na indiánské ostrovy SAN BLAS, které spravuje kmen Kuna. Doplujeme na ostrůvek AROMA a celé dopoledne si budeme užívat relaxu a koupání. Ubytování v jednoduchých zařízeních bez sociálního zařízení a elektriky.

26.11. 14.den: ISLA RÍO SIDRAS

Po snídani nás čeká návštěva ,,hlavního města” území Kuna Yala, ISLA RÍO SIDRAS. Uvidíme místní obyvatele žijící každodenním životem. Návrat na ostrůvek Aroma a odpolední siesta.

27.11. 15.den: PLAVBA DO PŘÍSTAVU CARTI - 4x4 DO PANAMA CITY

Dopolední koupání, plavba zpět do přístavu v CARTI a návrat v terénních vozech do hlavního města. Ubytování v hotelu Magnolia Inn 4*.

28.11. 16.den: TRANSFER NA LETIŠTĚ

Transfer na letiště Tocumen v Panamá City a ,,Hasta pronto en Panamá!"

Cena zájezdu: 2.520 USD / osoba (min. počet 16 osob)

ZAHRNUJE:

15 x ubytování ve výše uvedených zařízeních

Soukromou dopravu 

Noční přejezd v luxusní lince

Všechny vstupy a čluny

13 x snídaně, 6 x oběd, 5 x večeře

Českého průvodce

Kostarické a panamské průvodce

NEZAHRNUJE:

Mezinárodní letenky

Jinak neurčenou stravu

Zpropitné (řidič 3 USD / osoba / den)

Výjezdní poplatky Kostarika - Panama

Zpropitné pokojským a bell boyům

Fakultativní aktivity