top of page
CANCÚN - CENOTE - CHICHÉN ITZÁ - IZAMAL - MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE - PALENQUE - YAXCHILÁN - ESCUDO JAGUAR - FLORES - RÍO DULCE - FINCA TATIN - YAXHÁ - EL REMATE - TIKAL - BELIZE CITY - OSTROV SAN PEDRO - REZERVACE HOL CHAN - CHETUMAL - CENOTE AZUL - PLAYA DEL CARMEN

1.den: VÍTEJTE V MEXIKU!

Přivítání na letišti a transfer na hotel v centru města. Ubytování a odpoledne / večer osobní volno určeno k procházkám v okolí hotelu.

2.den: CANCÚN - CENOTE XKEKÉN - CHICHÉN ITZÁ  - MÉRIDA

Po snídani odjezd z PLAYA DEL CARMEN a cesta k cenote XKEKÉN. Koupání v jeskynním bazénu a pokračování do bývalého mayského sídla CHICHÉN ITZÁ (UNESCO a 7. Div Světa), kde navštívíme Kukulkánův chrám, Hřiště na Pelotu, Observatoř Caracol a další pamětihodnosti. Po návštěvě tohoto významného sídla cesta do hlavního města státu Yucatán, MÉRIDA, kde navštívíme městskou katedrálu sv. Idelfonsa, Palác vlády s nástěnnými malbami slavného mexického malíře Fernanda Pacheca Castra, budeme obdivovat fasádu Montejova domu, ve kterém žila rodina zakladatele města a nesmíme vynechat posezení u toho nejlepšího sorbetu! Ubytování v hotelu Gran Real Yucatán 5* (1 noc, snídaně) v historickém jádru města.

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

3.den: MÉRIDA - UXMAL - CAMPECHE

Po snídani odjezd z MÉRIDY  o bývalého mayského sídla UXMAL, kde budeme obdivovat zejména Kouzelníkovu pyramidu, která se vyjímá svou zaoblenou konstrukcí a svým zoomorfním zdobením. Naleznete zde spoustu různých reprezentací Boha Deště Chaaca, kterému bylo město zasvěceno, aby naplnil ,,chultúny” (studny) vodou, která je pro život nezbytně důležitá. Vystoupáme na Gran Pirámide a prohlédneme si spoustu dalších pamětihodností, které se zde zachovaly. Po návštěvě Uxmalu pokračování do CAMPECHE, koloniálního města ze XVI. století, které bylo často napadáno piráty, důvod, proč bylo město později opevněno. Ubytování v historickém jádru v koloniálním hotelu Francis Drake 4* (1 noc, snídaně). Doporučujeme panoramatickou večerní projížďku vláčkem.

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

4.den: CAMPECHE - PALENQUE

Po snídani odjezd z CAMPECHE  o státu Chiapas (4,5h), kde navštívíme bývalé mayské sídlo PALENQUE, kde se nachází hrobky mocného krále Pakala a Červené královny. Projdeme se labyrintem královského paláce, nakoukneme do královské ložnice a budeme žasnout nad drenážním systémem, který tady fungoval již na začátku tisíciletí! Nádherný pohled na město zasazeno uprostřed džungle se naskýtá z Chrámu Kříže, na který je možno si vystoupit. Po prohlídce města krátký přesun do hotelu Nututun 4* (1 noc, snídaně) a relax. Možnost využití hotelového bazénu a koupání za křiku vřešťanů.

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

5.den: PALENQUE - YAXCHILAN - ESCUDO JAGUAR

Po snídani odjezd z PALENQUE  do ESCUDO JAGUAR, odkud podnikneme plavbu člunem do bývalého mayského sídla YAXCHILÁN, který se nachází v místě, kde řeka Usumacinta vytváří tzv. omegu. Toto magické místo se nachází přímo uprostřed džungle, natrefíme zde na spoustu opic a papoušků, vystoupáme na vrchol pyramidy, kde sedí bezhlavý král. Nocleh u řeky Usumacinta, která vytváří přírodní hranci mezi Mexikem a Guatemalou v bungalowech Escudo Jaguar  (1 noc, snídaně).

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

6.den: ESCUDO JAGUAR - BETHEL - FLORES

Po snídani plavba z lakandonského lesa do BETHELU  Guatemala) a po prašné cestě pokračování do FLORES, ostrůvek který se nachází na jezeře Petén Itzá. Zbytek odpoledne relax vhodný k procházkám po nábřeží, anebo koupání. Ubytování v hotelu Casazul 3* (1 noc, snídaně).

7.den: FLORES - RÍO DULCE - LIVINGSTON - TATIN

cesta k jezeru Izabal do přístavu v RÍO DULCE, kde nasedneme do člunu a poplujeme do černošského LIVINGSTONU, jehož většinová populace se skládá z Garifunů, jejichž předkové se zachránili, když v roce 1635 nedaleko ostrova Sv. Vincence ztroskotala loď převážející otroky z Nigérie. Těmto lidem byla poskytnuta ochrana na tomto ostrově kmene Karibů, se kterými se smísili a takto vznikla tato nová kultura. Krátká zastávka a za pozorování překrásných přírodních scenérií pokračování kaňonem RÍO DULCE hlouběji do džungle, kde budeme nocovat v komfortně zařízených chatičkách Finca Tatin (1 noc, snídaně, večeře). Fakultativně noční tour do lesa za hady a pavouky. 

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

8.den: TATIN - RÍO DULCE - YAXHÁ - EL REMATE

Po snídani panoramatická plavba do Río Dulce, kde už bude čekat náš vůz, který nás dopraví do EL REMATE  složit zavazadla na hotelu a poté dále do YAXHÁ, hned po Tikalu jedno z nejnavštěvovanějších bývalých mayských sídel. V Yaxhá se nachází pyramida, ze které je nádherný výhled na zapadající slunce za lagunou Yaxhá. V tuto večerní hodinu je ze všech stran slyšet křik džungle, vřešťanů a papoušků. Po tomto překrásném zážitku návrat do El Remate. Nocleh v hotelu Las Gardenias 2* (2 noci, snídaně).

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala

9.den: EL REMATE - TIKAL - EL REMATE

Po snídani cesta z EL REMATE  do bývalé mayské metropole TIKALU, která byla svého času nejdůležitějším mayským sídlem a dnes tvoří součást Národního parku zapsaného na seznam památek UNESCO. Prohlídka nejdůležitějších struktur s místním průvodcem a možnost výstupu na nejvyšší přístupnou mayskou pyramidu ,,Pirámide de la Serpiente Bicéfala” (pyramida dvouhlavého hada), která měří 64 metrů a odkud budete mít nádherný výhled na rozlehlou peténskou džungli. Prohlídka s průvodcem trvá ca 4 hodiny, zbytek dne můžete strávit buď zde, anebo koupáním v jezeru Petén Itzá. 

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal

10.den: EL REMATE - XUNANTUNICH - SAN PEDRO

Odjezd z EL REMATE   hraničnímu přechodu Melchor, vyřízení hraničních formalit a pokračování do nedalekého bývalého mayského sídla XUNANTUNICH (kamenná žena). Abychom se dostali do jádra starých ruin, je zapotřebí přeplout řeku Mopán místním ferry, jelikož v místě se nenachází žádný most. Po návštěvě archeologického naleziště cesta do malého přístavu v Belize, kde nasedneme do člunu a poplujeme na ostrov SAN PEDRO. V San Pedru budou přistaveny taxíky, které nás dopraví do hotelu Caribbean Villas 3* (2 noci, snídaně). Zbytek večera osobní volno.

Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal
Poznávací zájezd Mexiko a Guatemala Tikal

11.den: SAN PEDRO A CHRÁNĚNÁ REZERVACE HOL CHAN

Po snídani bude k našemu hotelu přistaven soukromý člun a společně se vypravíme za dobrodružstvím do mořské chráněné rezervace HOL CHAN. První zastávku provedeme v místech korálů, kde se vyskytuje spousta barevných rybiček, ale také ostatní živočichové jako třeba murény, nebo barakudy. Druhou zastávku pak provedeme tam, kde připlouvají rejnoci a bezzubí žraloci. Je to opravdový zážitek plavat mezi nimi! Po ukončení výletu budeme opět dopraveni do resortu a zbytek odpoledne osobní volno k odpočinku. Odpoledne osobní volno určeno k relaxu, na ostrově je možnost pronájmu golfových vozíků, na kterých se lze dopravit na Secret Beach (ca 8 km). V oblasti hotelové zóny a přístavu se vyskytují chaluhy, proto koupání zde není ideální. Nocleh v hotelu Banana Beach 3*.

Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize
Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize
Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize
Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize
Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize

12.den: SAN PEDRO - CHETUMAL - CENOTE - CANCÚN

Po snídani bude k našemu hotelu přistaven taxi, kterým budeme dopraveni do přístavu a po zaplacení výjezdní taxy z Belize vyplujeme do mexického CHETUMALU, kde nás vyzvedne náš vůz a dopraví k laguně BACALAR, u níž se vyskytuje CENOTE AZUL, ve kterém se budeme moci vykoupat. Po osvěžující koupeli budeme pokračovat do CANCÚNU, ubytování v hotelu Ramada 4* (1 noc, snídaně).

Poznávací zájezd Mexiko, Guatemala a Belize

13.den: TRANSFER NA LETIŠTĚ

Transfer na letiště a ,,Hasta pronto en Cancún"!

CENA ZÁJEZDU: na vyžádání dle počtu osob

Rezervace: gerencia@ranatours.co / WhatsApp: +34 658 679291

CENA ZAHRNUJE:

12 x ubytování ve výše uvedených hotelích

12 x snídaně

Soukromou dopravu

Českého průvodce

Místní průvodce tam, kde jsou povinní

Vstupy a čluny a rezervaci Hol Chan

CENA NEZAHRNUJE:

Mezinárodní letenku

Hraniční poplatky (ca 100 USD)

Spropitné

Poznávací zájezd: Po stopách Mayů / 13 dní 

Rana Tours
bottom of page